बहादरपूर येथील दसरा उत्सव म्हणजे आम्हा बाविस्करांसाठी एक प्रेरणास्तोत्र

दर वर्षी दसऱ्याला शिरसोदे- बहादरपुर, महाळपुर या तिन्ही गावचे लोक बाविस्कारांचे शेतात सोने घ्यायला येतात परिसरात कुठेही आपट्याचे झाड नाही

Read more